Om Österlen Lyser

Österlen Lyser är ett projekt avsett att dra igång verksamheter och aktiviteter även på hösten. Syftet är att stimulera besöksnäring, främja näringsverksamhet samt skapa gemenskap mellan byarna och föreningarna på Österlen med omnejd. Idén till Österlen Lyser kommer från Emma Karp Lundström (se hennes vision här). Föreningen bildades officiellt 2005 och har sedan dess fått alltfler medlemmar.

Projektgruppen bakom Österlen Lyser har till uppgift att samordna och marknadsföra de större evenemangen som ingår i projektet. Gruppens målsättning är att engagera så många deltagare som möjligt till att, under tre dagar i november, varje år, lysa upp Österlen med omnejd.