Kontaktuppgifter

Allmän epostadress:
info@osterlenlyser.se

Ordförande i styrelse
Lars Ottoson
0708-159620
lars.ottoson@coachhouse.se

Postadress
Österlen Lyser
c/o Lars Ottoson
Tomegatan 26
273 34 Tomelilla

Revisor
Ida Strömberg
stromberg.ekonomi@gmail.com

Bankgiro 5605-8282

Maila oss gärna!