Att arrangera evenemang under Österlen Lyser

Tider som gäller Österlen Lyser 2023: Genomförs traditionsenligt under Allhelgonahelgen, i år den 3 – 5 november. För att komma med i programmet ska programpunkter vara insända senast 1 okt.

 

Har du frågor eller funderingar kontakta oss på info@osterlenlyser.se

 
Under Allhelgonahelgen hoppas vi att så många som möjligt vill vara med och lysa upp Österlen på sitt eget sätt. Då är det mängden ljus som räknas. Projektgruppen ”Österlen Lyser” marknadsför programmet och håller kontakt med media, turistbyråer och andra intressenter.
 
Arrangörsmedlemskap i Österlen Lyser är grunden för vår gemensamma marknadsföring. Som medlem är du med och annonsera programpunkter i Österlen Lysers officiella program. Varje företag, förening eller liknande som vill vara med och dra nytta av Österlen Lysers varumärke och arrangera programpunkter måste betala medlemsavgift 400 kr. 
Från och med 2020 fakturerar vi medlemsavgiften löpande. Gå till vår ”bli medlem sida” och fyll i formuläret och bli medlem, arrangör eller sponsor. Fakturan skickar vi med mail.
 
I år kommer vi att ändra på våran marknadsföring. Det innebär att vi först kommer att presentera Österlen Lyser och våra arrangörer och sedan kommer alla programpunkter att publiceras löpande på vår hemsida allteftersom de kommer in. För att programmet på hemsidan ska vara komplett i god tid ska programpunkter lämnas in till Österlen Lyser senast den 1 oktober.
 
För att underlätta sammanställningen av programmet har vi ett formulär på hemsidan för inmatning av programpunkter: www.osterlenlyser.se/programformular


 

Arrangemang under eget ansvar!

Glöm inte att varje arrangör ansvarar själv för sin aktivitet. Det är därför viktigt att redan från början agera så att säkerhetsfrågan beaktas både i planeringen och sedan praktiskt genom hela evenemanget. Det är ditt ansvar att eldning, såväl inomhus som utomhus, sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Läs mer om reglerna på Räddningstjänstens hemsida.
Vi uppmanar samtliga arrangörer att alltid följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Österlen Lyser 2023 planeras att genomföras traditionsenligt. Vi reserverar oss dock om Folkhälsomyndigheten inför nya restriktioner.
 

Polistillstånd

Om ditt arrangemang kräver polistillstånd ligger ansvaret att söka detta på dig som arrangör. Är du osäker på om ditt arrangemang behöver polistillstånd kontakta Polisen för besked.
 

Inspirera dina vänner!

Ju fler vi är som deltar, desto bättre! Starta ett ”kedjemail” för att uppmuntra dina vänner och bekanta till att hjälpa till att lysa upp Österlen!
 

Övrigt

Vår logga och namnet Österlen Lyser är skyddat hos patent- och registreringsverket och det betyder att bara medlemmar får använda loggan ensam, loggan i kombination med namnet Österlen Lyser eller enbart namnet Österlen Lyser. Som arrangörsmedlem i föreningen Österlen Lyser har man rätt att använda Österlen Lyser och vår logga  i sin marknadsföring och på sin hemsida. Gärna med en länk till www.osterlenlyser.se.
 

Utvärdering – Österlen Lyser 2019

En sammanställning av den enkät som varje år går ut till våra arrangörer.

Media – Österlen Lyser 2019

En sammanställning över press och media som genererats under 2019.