Att arrangera evenemang under

Österlen lyser

Tider som gäller Österlen lyser 2022

Österlen lyser genomförs traditionsenligt under Allhelgonahelgen, i år den 4 – 6 november.

Ansökningar om arrangörsbidrag inne före   15 sept
Besked beviljade ansökningar                            20 sept
Programpunkter insända före                            1 okt

Har du frågor eller funderingar kontakta oss på info@osterlenlyser.se

Under Allhelgonahelgen hoppas vi att så många som möjligt vill vara med och lysa upp Österlen på sitt eget sätt. Då är det mängden ljus som räknas. Projektgruppen ”Österlen lyser” marknadsför programmet och håller kontakt med media, turistbyråer och andra intressenter.
 
Arrangörsmedlemskap i Österlen lyser är grunden för vår gemensamma marknadsföring. Som medlem är du med och annonsera programpunkter i Österlen lysers officiella program, i lokalpress och på vår hemsida. Varje företag, förening eller liknande som vill vara med och dra nytta av Österlen lysers varumärke och arrangera programpunkter måste betala medlemsavgift 400 kr. 
Från och med 2020 fakturerar vi medlemsavgiften löpande. Gå till vår ”bli medlem sida” och fyll i formuläret och bli medlem, arrangör eller sponsor. Fakturan kommer på mailen.
 
För att hinna komma med i press med lång pressläggningstid måste programpunkterna lämnas till Österlen lyser före den 1 oktober. Vi tar emot programpunkter även senare men kan då inte garantera att de kommer med i våra tryckta marknadsföring.
För att underlätta sammanställningen av program har vi ett formulär på hemsidan för inmatning av programpunkter: www.osterlenlyser.se/programformular

 
 

Arrangemang under eget ansvar!


Glöm inte att varje arrangör ansvarar själv för sin aktivitet. Det är därför viktigt att redan från början agera så att säkerhetsfrågan beaktas både i planeringen och sedan praktiskt genom hela evenemanget. Det är ditt ansvar att eldning, såväl inomhus som utomhus, sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Läs mer om reglerna på Räddningstjänstens hemsida.

Vi uppmanar samtliga arrangörer att alltid följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Österlen lyser 2022 planeras att genomföras traditionsenligt. Vi reserverar oss dock om Folkhälsomyndigheten inför nya restriktioner.

Polistillstånd
Om ditt arrangemang kräver polistillstånd ligger ansvaret att söka detta på dig som arrangör. Är du osäker på om ditt arrangemang behöver polistillstånd kontakta Polisen för besked.
 

Inspirera dina vänner!


Ju fler vi är som deltar, desto bättre! Starta ett ”kedjemail” för att uppmuntra dina vänner och bekanta till att hjälpa till att lysa upp Österlen!

 

Övrigt


Vår logga och namnet Österlen lyser är skyddat hos patent- och registreringsverket och det betyder att bara medlemmar får använda loggan ensam, loggan i kombination med namnet Österlen lyser eller enbart namnet Österlen lyser. Som arrangörsmedlem i föreningen Österlen lyser har man rätt att använda Österlen lyser och vår logga  i sin marknadsföring och på sin hemsida. Gärna med en länk till www.osterlenlyser.se.

Gemenskap • Kraft • Innovation

Utvärdering – Österlen lyser 2019

En sammanställning av den enkät som varje år går ut till våra arrangörer.

Media – Österlen lyser 2019

En sammanställning över press och media som genererats under 2019.