Programformulär för Österlen lyser 2019 1-3 november

Fyll i formuläret med kontaktuppgifter (Publiceras inte) och kortfattad information om arrangemang (Det du vill ha med i programmet). Vi förbehåller oss rätten att  ändra och korta vid behov. Observera att du som arrangör först måste betala medlemsavgift till Österlen lyser. Det går att göra direkt här på hemsidan.

För att komma med i det tryckta programmet måste medlemsavgift och programpunkter vara Österlen lyser tillhanda innan den 1 oktober. Programpunkter lämnade senare publiceraras endast på Österlen lysers hemsida.

Vill du se programmet för 2018 klicka här!