Programformulär för Österlen Lyser 2024

Fredag 1 nov - Lördag 2 nov - Söndag 3 nov.

Fyll i formuläret med kontaktuppgifter (Publiceras inte) och kortfattad information om arrangemang (Underlag för programmet). Vi förbehåller oss rätten att  ändra och korta vid behov. Observera att du som arrangör måste vara medlem. Bara medlemmmar får sina programpunkter marknadsförda och presenterade i Österlen Lysers officiella program. Medlem blir du genom att fylla i formuläret på:
https://osterlenlyser.se/bli-medlem-eller-sponsor/
 
Vi kommer att öka vår marknadsföring i sociala medier och det är viktigt att du sänder in dina programpunkter tidigt så att vi får möjlighet att använda dem i marknadsföringen. Från och med i år kommer det kompletta programmet endast att publiceras på hemsidan. I år satsar vi på att marknadsföra Österlen Lyser och våra arrangörsmedlemmar från och med midsommar.
 
För att allt ska fungera så behöver vi era programpunkter så snart som möjligt och  senast söndagen den 1 oktober.
 
Vill du se förra årets program. Programmet för 2023 klicka  här!
 
OBS! Var noga med att fylla i de obligatoriska uppgifterna, markerade med *.  Får du inte formuläret att fungera, maila dina uppgifter direkt till  info@osterlenlyser.se