Programformulär för Österlen lyser 20201

Fredag 5 nov - Lördag 6 nov - Söndag 7 nov.

Fyll i formuläret med kontaktuppgifter (Publiceras inte) och kortfattad information om arrangemang (Underlag för programmet). Vi förbehåller oss rätten att  ändra och korta vid behov. Observera att du som arrangör måste vara medlem. Är du inte redan medlem fakturerar vi ditt arrangörsmedlemska till den adress som du anger i formuläret. Bara medlemmmar får sina programpunkter marknadsförda och presenterade i Österlen lysers officiella program.

För att komma med i annonser måste ert program vara Österlen lyser tillhanda innan måndag den 4 oktober. Programpunkter lämnade senare publiceraras endast på Österlen lysers hemsida.

Vill du se programmet för 2020 klicka  här!

OBS! Får du inte formuläret att fungera, maila dina uppgifter direkt till info@osterlenlyser.se