Vill ditt företag glänsa lite extra i höstmörkret?

Österlen Lyser har sedan starten spridit ljus i novembermörkret. Och vuxit år från år. Idag är Österlen Lyser ett av de riktigt stora evenemangen i regionen och mycket betydelsefullt för många näringsidkare. I vår utvärdering påstår flera företagare att Österlen Lyser nu är viktigare för dom än påsken.

Som sponsor får du en framstående position i vår marknadsföring och du kommer också att synas på vår hemsida. Österlen Lyser är ett mycket omtyckt evenemang som drar många besökare och som sponsor får du en hel del goodwill. Dessutom ingår ett arrangörsmedlemskap och två personliga medlemskap i ett sponsormedlemskap

I år ligger Kåseberga i startgropparna för att axla ansvaret som Årets Ljusby. Tillsammans med övriga byar och arrangörer kommer årets Österlen Lyser säkert att bli lika fantastiskt som tidigare år. Det är just mångfalden av aktiviteter och platser som gör den här helgen så speciell och till en så tydlig symbol för för våra värdeord: gemenskap, kraft och innovation..

För att skänka extra glans åt helgen behöver vi stöd från lokala företag och organisationer som ser en möjlighet med att synas i samband med en av årets verkliga höjdpunkter.

Välkommen som sponsor för Österlen Lyser!