Här kommer programmet att växa fram allteftersom

Programmet för Österlen Lyser 2024

Programmet  är fördelat på fredag 1/11, lördag 2/11, och söndag 3/11 samt sorterat på by och därefter på starttid. Fredagen startar dock med Sankt Olof som är Årets ljusby. Därefter följer byarnas olika programpunkter. Klickar du på  Arrangör: efter programpunkten så kommer du till arrangörens hemsida där kan du ofta kan läsa mer.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar, tillkommande program eller rena fel.

Årets ljusby Sankt Olof

18.00 Invigning av Österlen Lyser 2024 i Sankt Olof Årets Ljusby inleds vid/runt kyrkan, (platsen är förnärvarande inte helt bestämd). Aktiviteterna i byn blir på torget och på/i kyrkan med byvägen som ”huvudgata för Sankt Olof”. Byvägen och Österlenvägen badar i ljus av 100-tals marschaller.
TILLSAMMANS är temat för Österlen Lyser i Sankt Olof, detta bygger på att vi i Sankt Olof gör saker TILLSAMMANS!!INVIGNINGSTALARE Jeanette Oveson, kommunalråd i Simrishamn och Lars Ottoson Österlen Lysers ordförande.

Här kommer vi att fylla på med fredagens program allteftersom programpunkterna kommer in.

LÖRDAG 2/11

Här kommer vi att fylla på med lördagens program allteftersom programpunkterna kommer in.

SÖNDAG 3/11

Här kommer vi att fylla på med söndagens program allteftersom programpunkterna kommer in.