Ansökan om arrangörsbidrag 2023

Tack vare stöd från Sparbanken Skåne / Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har styrelsen för Österlen lyser fått möjligheten, att i år, bevilja arrangörsbidrag till evenemang under Österlen lyser den 3-5 November

Huvudsyftet med styrelsens bidrag är att genom stöd och hjälpa till ekonomiskt svaga organisationer och evenemang ytterligare öka mångfalden av arrangörer och evenemang under Österlen lyser. Styrelsen kommer att sträva efter att stödja så många arrangörer och evenemang som möjligt.

Bidrag kan sökas av byalag, organisationer, föreningar, eller privatpersoner. Styrelsen i Österlen lyser beslutar om vilka ansökningar som helt eller delvis beviljas. Och styrelsens beslut går inte att överklaga.

Ansökan om bidrag för aktiviteter inom ramen för
Österlen lyser förutsätter:

1) Arrangörsmedlemskap i Österlen lyser.
Tecknas enklast på hemsidan och är obligatoriskt för arrangörer.

2) Ansökan på mail till info@osterlenlyser.se

3) Ansökan måste vara inne före den 15 september 2023.

4) Evenemanget måste ske under Österlen lyser, 3-5 november.

5) Ansökan måste innehålla:

Kontaktperson och telefonnummer.

Kort beskrivning av evenemanget.

Beloppet som söks.

Bankgiro eller Bankkonto inklusive clearingnummer.

Ansökningar skickas, före den 15/9-2023, med mail till: info@osterlenlyser.se

Beviljade ansökningar meddelas per mail före 20 september.