Samverkan som lyser upp!

Boken om Österlen Lyse av: Björn Ranelid, Ingvar Holm, Karin Brunk Holmqvist m fl

Om ljuspunkter på Österlen. 10 år med projektet som vuxit med dess eldsjälar.  ”Hellre en liten eld som värmer än en stor som bränner” Karin Brunk Holmqvist.

Österlen Lyser förenar olikheter genom att låta ljuset bli det nav omkring vilket vi samlas för att lysa upp vår tillvaro till en helhetsupplevelse i gemenskap. Österlen Lyser kan inte beskrivas – det ska upplevas sakta!

Maila din beställning till info@osterlenlyser.se eller  Beställ direkt från Ariton förlag.

Pris 150 kronor