Integritetspolicy
Privacy Policy

Denna integritetspolicy redovisar hur den ideella föreningen Österlen Lyser behandlar din personliga information. Denna policy kan komma att uppdateras men gäller från och med införandet av dataskyddsförordningen (GDPR).

Bakgrund

Den enskildes grundläggande rättigheter och friheter stärks genom införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR), särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Österlen Lyser respekterar sina prenumeranters integritet och har utvecklat denna integritetspolicy för att informera dig om hur din personliga information används.
Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, e-postadress, personnummer eller IP-adress.

Personuppgiftsansvar

Österlen Lyser ideell förening, org nr 802428-5416, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

Information som lagras i Österlen Lysers prenumerationsregister

Österlen Lyser samlar in och använder personlig information för att kunna erbjuda prenumeration. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke samt, i vissa fall, avtalsförpliktelse. Genom att använda våra webbplatser och/eller genom att lämna dina uppgifter till oss lämnar du ett sådant samtycke.Informationen i prenumerationsregistret kan användas för utskick av information om anordnade arrangemang, information om verksamheten eller information i övrigt som bedöms relevant för dig som prenumerant, samt utskick av enkätundersökningar. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan. Alla uppgifter stannar inom EU/EES. Dina uppgifter raderas vid upphävande av prenumeration. Vid från vår sida upphävning av prenumeration till följd av uteslutning sparas grundläggande uppgifter om dig för upprätthållande av vår verksamhet.
Personuppgifterna som behandlas avser följande kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad, land, e-postadress. Även information om vilka som deltar vid arrangemang och vilka som ansöker om att få delta sparas i vårt register, liksom information om betalda medlemsavgifter.

Information som lagras vid besök på Österlen Lysers webbplats

Österlen Lyser samlar in och publicerar namn, e-postadress, länk till din webbplats samt en fritextkommentar vid användning av kommentarsfunktionen på Österlen Lyser webbplats. Det är frivilligt att lämna en kommentar. Genom att lämna en kommentar samtycker du till att dessa uppgifter publiceras.

Cookies som lagras på din dator vid besök på Österlen Lysers webbplats

Förstapartscookies används på webbplatsen för att möjliggöra vissa funktioner, till exempel åtkomst till webbutik.. Tredjepartscookies används på webbplatsen för att sammanställa statistik över användningen av webbplatsen och för att förbättra användarupplevelsen. Detta utförs av en tredje part, i vårt fall bland annat av Google Analytics. Denna data är anonym, den kan inte kopplas till en enskild person och vi har ingen tillgång till uppgifterna som samlas in i deras ursprungliga skick. Efter 36 månader raderas datan automatiskt av Google Analytics. Vi hänvisar till information hos respektive leverantör om hur de hanterar cookies. Genom användandet av våra webbplatser samtycker du till användandet av förstapartscookies och tredjepartscookies. Möjligheten finns att välja bort tredjepartscookies. Se vidare Googles sekretesspolicy.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt dataskyddsförordningen har du bland annat rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade, invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring, invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering, samt flytta dina personuppgifter. Utövande av dessa rättigheter kan göras genom kontakt med oss via mejl info@osterlenlyser.se. Du har även rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.