Programformulär för Österlen lyser 2020

Fredag 30 okt - Söndag 1 nov.

OBS! Får du inte formuläret att fungera, maila dina uppgifter direkt till info@osterlenlyser.se OBS!
Fyll i formuläret med kontaktuppgifter (Publiceras inte) och kortfattad information om arrangemang (Underlag för programmet). Vi förbehåller oss rätten att  ändra och korta vid behov. Observera att du som arrangör först måste betala arrangörsmedlemsavgift till Österlen lyser. Det går att göra direkt här på hemsidan. Bara medlemmmar får sina programpunkter presenterade i programmet.

För att komma med i det tryckta programmet måste medlemsavgift och programpunkter vara Österlen lyser tillhanda innan den 1 oktober. Programpunkter lämnade senare publiceraras endast på Österlen lysers hemsida.

Vill du se programmet för 2019 klicka här!