Kontaktuppgifter

Allmän epostadress:
info@osterlenlyser.se

Ordförande i styrelse
Lars Ottoson
0708-159620
lars.ottoson@coachhouse.se

Kassör
Anna Strandberg
anna.strandberg50@gmail.com

Bankgiro 5605-8282

Postadress
Österlen lyser
c/o Lars Ottoson
Tomegatan 26
273 34 Tomelilla

 

Maila oss gärna!

Gemenskap • Kraft • Innovation