Bli medlem i Österlen lyser

Österlen lyser finansieras med medlemsavgifter och sponsring. Med åren har de kommunala bidragen helt upphört och föreningen blir mer och mer beroende av medlemsavgifter och bidrag från näringslivet. De pengar som kommer in används huvudsakligen till att sammanställa, producera och marknadsföra programmet för Allhelglonahelgen. Tack till er alla som bidrar och gör det möjligt att arrangera Österlen lyser år efter år. Tack också till alla er som är med och arrangerar de fantastiska programpunkter som gör Österlen lyser till ett av de riktigt stora och viktiga evenemangen i vår region.

Alla företag eller organisationer som vill arrangera programpunkter under Österlen lysers varumärke, och delta i program och gemensam marknadsföring, måste vara arrangörsmedlemmar. Det gäller alltså även företag som arrangerar programpunkter under en paraplyorganisation som t.ex. ett byalag eller en företagarförening.
 

Faktura på medlemsavgiften!

Många gillar inte att betala ut pengar utan att ha ett tydligt betalningsunderlag, och flera har därför bett oss om att fakturera medlemsavgiften. Vi har lyssnat, och vi har ändrar våra administrativa rutiner. Från och med 2020 skickar vi fakturor på medlemsavgifter. Detta innebär att alla som var medlemmar 2021 automatiskt får en faktura på förnyat medlemskap för 2022 och att alla som nyanmäler sig som arrangör eller medlem får en faktura på avgiften. Om någon ändå vill swicha, eller betala in direkt till bankgirot, fungerar det naturligtvis också. Men glöm då inte att ge oss korrekta kontaktuppgifter.
Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

 

Ny medlem - Fyll i och skicka in följande formulär!

Personmedlemskap

För alla oss som vill att Österlen ska lysa
120 kr Per år
 • Medlemskap för hela familjen
 • Möjlighet att påverka föreningen
 • Inbjudningar till evenemang
 • Utskick och information

Arrangörsmedlemskap

Företag • Byalag • Organisationer
400 kr Per år
 • Obligatoriskt för arrangera
 • Rätt att nyttja ÖL:s varumärket
 • Ditt evenemang i ÖL:s program
 • Två personmedlemskap
krav för arrangörer

Sponsormedlemskap

Sätt lite extra ljus på tillvaron
5000 kr Per år
 • Exponering i ÖL:s marknadsföring
 • Logotyp på ÖL:s hemsida
 • Rätt att nyttja ÖL:s varumärket
 • Ett arrangörsmedlemskap
Extra allt

Du kan också betalar din medlemsavgift direkt
via Bankgiro 5605-8282 eller Swisha till: 123 253 47 58