Att arrangera evenemang under

Österlen lyser

Under Allhelgonahelgen hoppas vi att så många som möjligt vill vara med och lysa upp Österlen på sitt eget sätt. Då är det mängden ljus som räknas. Projektgruppen ”Österlen lyser” marknadsför programmet och håller kontakt med media, turistbyråer och andra intressenter.
 
Arrangörsmedlemskap i Österlen lyser är en förutsättning för att få annonsera programpunkter i Österlen lysers officiella program samt dra nytta av gemensam marknadsföring i lokalpress och på vår hemsida. Varje företag, förening eller liknande som marknadsför programpunkter måste betala medlemsavgift 400 kr. 
Medlemsavgiften för 2019 kan betalas med kort direkt från hemsidan.
För att hinna komma med i press med lång pressläggningstid måste programpunkterna lämnas till Österlen lyser före den 1 oktober. Vi tar emot programpunkter även senare men kan då inte garantera att de kommer med i våra annonser i Ystads Allehanda och Österlenmagasinet. För att underlätta sammanställningen av program har vi ett formulär på hemsidan för inmatning av programpunkter: www.osterlenlyser.se/programformular

 
 

Arrangemang under eget ansvar!


Glöm inte att varje arrangör ansvarar själv för sin aktivitet. Det är därför viktigt att redan från början agera så att säkerhetsfrågan beaktas både i planeringen och sedan praktiskt genom hela evenemanget. Österlen lyser har en mindre försäkring som gäller de tre dagarna som festivalen löper, men vid skada kan självrisken komma att belasta ansvarig arrangör.
Det är ditt ansvar att eldning, såväl inomhus som utomhus, sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Läs mer om reglerna på Räddningstjänstens hemsida.
 

Inspirera dina vänner!


Ju fler vi är som deltar, desto bättre! Starta ett ”kedjemail” för att uppmuntra dina vänner och bekanta till att hjälpa till att lysa upp Österlen!

 

Övrigt


Vår logga och namnet Österlen lyser är skyddat hos patent- och registreringsverket och det betyder att man inte får använda loggan ensam, loggan i kombination med namnet Österlen lyser eller enbart namnet Österlen lyser, utan vårt medgivande. Om man är medlem i föreningen Österlen lyser och har ett arrangemang som presenteras i vårt program för allhelgonahelgen, kan man använda vår logga på sin hemsida, med en länk till Österlen lysers hemsida.

Gemenskap • Kraft • Innovation