w w w . o s t e r l e n l y s e r . s e

Österlen Lyser är ett projekt avsett att dra igång verksamheter och aktiviteter även på hösten. Syftet är att stimulera turistnäringen, främja näringsverksamhet samt skapa gemenskap mellan byarna och föreningarna i på Österlen. Idén till Österlen lyser kommer från Emma Karp Lundström (se hennes vision här). Föreningen bildades officiellt 2005 och har sedan dess fått alltfler medlemmar, enskilda, familjer och föreningar.
Projektgruppen bakom Österlen Lyser har till uppgift att samordna och marknadsföra de större evenemangen som ingår i projektet. Gruppens målsättning är att engagera så många deltagare som möjligt till att, under tre dagar i november, varje år, lysa upp Österlen med omnejd.Österlen lysers stadgar


Visionerna i starten


Ambassadörer


sponsorerCopyright © 2013 Österlen Lyser. All Rights Reserved.