w w w . o s t e r l e n l y s e r . s e

För arrangörer

Under Allhelgonahelgen hoppas vi att så många som möjligt vill vara med och lysa upp Österlen på sitt eget sätt. Då är det mängden ljus som räknas.

Projektgruppen "Österlen lyser" marknadsför kvällens större arrangemang. Vi håller kontakt med media, turistbyråer och andra intressenter. Medlemskap i Österlen lyser är en förutsättning för att få annonsera programpunkter i projektets officiella program och dra nytta av gemensam marknadsföring i lokalpress och på vår hemsida. Varje företag, förening eller liknande som marknadsför programpunkter måste betala medlemsavgift.
Medlemsavgiften för 2017 kan betalas med kort direkt från hemsidan

För att hinna komma med i press med lång pressläggningstid måste programpunkterna lämnas vid ett datum som meddelas senare. Vi tar emot programpunkter även väldigt sent men kan då inte garantera att de kommer med i pressen. För att underlätta sammanställningen av program finns ett formulär för inmatning av programpunkter.HÄR!

ARRANGEMANG UNDER EGET ANSVAR!
Glöm inte att varje arrangör ansvarar själv för sin resp. aktivitet. Det är därför viktigt att redan från början agera så att säkerhetsfrågan beaktas både i planeringen och sedan praktiskt genom hela evenemanget. Österlen lyser har en mindre försäkring som gäller de tre dagarna som festivalen löper, men vid skada kan självrisken komma att belasta ansvarig arrangör.

Det är ditt ansvar att eldning, såväl inomhus som utomhus, sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Läs mer om reglerna på Räddningstjänstens hemsida

INSPIRERA DINA VÄNNER!
Ju fler vi är som deltar, desto bättre! Starta ett "kedjemail" för att uppmuntra dina vänner och bekanta till att hjälpa till att lysa upp Österlen!
Använd gärna våra elektroniska vykort för att tipsa dina vänner.

ÖVRIGT
Vår logga och namnet Österlen lyser är skyddat hos patent- och registreringsverket och det betyder att man inte får använda loggan ensam, loggan i kombination med namnet Österlen lyser eller enbart namnet Österlen lyser, utan vårt medgivande.Om man är medlem i föreningen Österlen lyser och har ett arrangemang som presenteras i vårt program för allhelgonahelgen, kan man använda vår logga på sin hemsida, med en länk till Österlen lysers hemsida.

 
gemenskap kraft innovation

Copyright © 2017 Österlen Lyser. All Rights Reserved.